top of page

Privacy beleid

ParketParquet stelt uw interesse in onze diensten en uw bezoek aan onze Internet site op prijs. Wij willen ervoor zorgen dat het u duidelijk is wat er gebeurt met de persoonlijke gegevens die u aan ons ter beschikking stelt en wij vinden het belangrijk dat u zich niet onzeker voelt bij het bezoek van onze site. De persoonlijke gegevens die u ons ter beschikking stelt, inclusief uw e-mail adres zullen op de volgende wijzen worden gebruikt:

  • Informatie die u ons geeft met als doel informatie van ons te verkrijgen (bijvoorbeeld aanvraag van ons jaarverslag of ander materiaal) slaan we op om uw informatieaanvraag uit te voeren.

  • Informatie die u ons geeft in het kader van een sollicitatie, slaan we op en behandelen we met dat doel voor ogen met uiterste zorgvuldigheid.

  • Persoonlijke informatie die u ons toestuurt kan pas dan veilig door ons worden beheerd, als die onze firewall (beschermingsfilter) gepasseerd is. Denkt u daaraan bij het verzenden van vertrouwelijke informatie.

  • De opgeslagen informatie zullen we ook gebruiken voor interne bezoekanalyses om de site verder te optimaliseren. Daarnaast kunnen we dit gebruiken om u in de toekomst over ParketParquet en haar diensten op de hoogte te houden. Als u wilt dat uw informatie hiervoor niet (meer) gebruikt wordt door ons, kunt u ons dat melden.

  • We zullen uw persoonlijke informatie niet ter beschikking stellen van of verkopen aan derde partijen, die geen onderdeel of directe partner van ParketParquet zijn.

Onze website bevat links naar niet- ParketParquet websites. ParketParquet is niet verantwoordelijk voor de privacy maatregelen van deze websites. 


Alle verstrekte persoonlijke gegevens worden opgenomen in een bestand. Houder: ParketParquet, Fonteinstraat 86 , BE 2140 Kontich, België. Deze gegevens zijn bestemd voor de promotie van diensten van ParketParquet. U hebt toegangsrecht en een correctierecht met betrekking tot deze gegevens. Bijkomende inlichtingen: Openbaar Register (Commissie tot bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer).

 

VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK

Het bezoeken en bekijken van deze site valt onder onze gebruiksvoorwaarden en onder alle toepasselijke wetten. Door deze site te bezoeken en te bekijken accepteert u de gebruiksvoorwaarden, zoals hieronder beschreven, zonder beperking of uitsluiting.

 

COPYRIGHT NOTICE

De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd en deze auteursrechten berusten bij ParketParquet dan wel haar leveranciers en partners. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de site (waaronder maar niet uitsluitend tekst, presentaties, illustraties, foto's en geluid) mag tenzij anders aangeven niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van ParketParquet. Wijzigingen op de inhoud van de site zijn uitdrukkelijk verboden. Delen van de site bevatten illustraties die uitdrukkelijk onder de copyright rechten van de leveranciers vallen.

 

GEEN GARANTIE OF AANSPRAKELIJKHEID

Aan de informatie die op deze site getoond wordt kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. ParketParquet is niet aansprakelijk voor de informatie op sites die u benadert via deze site. Links worden aangeboden als service aan u en het betekent niet dat ParketParquet verantwoordelijk is voor de inhoud van deze sites. Bovendien is het uw eigen verantwoordelijkheid te controleren dat deze sites vrij zijn van virussen en andere zaken met een schadelijk karakter. Informatie op onze site kan door ons worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichting.

 

OPMERKINGEN, VRAGEN EN SUGGESTIES

ParketParquet wenst geen strikt vertrouwelijke of voorbehouden informatie te ontvangen via deze site. Alle door u aan ons verstrekte informatie (suggesties, ideeën en overig) zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en openbaar, uitgezonderd het hierboven gestelde onder privacy beleid aangaande uw persoonlijke informatie. Door ParketParquet materiaal te sturen geeft u aan ParketParquet het onbeperkte, onherroepbare recht deze informatie te gebruiken, vertonen, wijzigen, verwerken en verspreiden en om deze informatie rechtelijk te registreren; tevens kan ParketParquet ideeën en technieken vrij toepassen die u ons stuurt. ParketParquet heeft deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. ParketParquet houdt zich aanbevolen voor suggesties of commentaar. Indien bezwaar bestaat tegen bepaalde teksten of afbeeldingen, kan dat ook kenbaar worden gemaakt.

 

ALGEMEEN

Het staat ParketParquet vrij op elk moment deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen door deze opnieuw op deze site te publiceren. De gebruiksvoorwaarden zijn opgezet en vallen onder het wettelijk land van vestiging van ParketParquet, België en alle geschillen zullen vallen onder de Belgische rechtspraak. In het geval dat een onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden volgens een rechtbank met toepasselijke jurisdictie ongeldig of onuitvoerbaar zal worden beoordeeld, zal het betreffende deel van de gebruiksvoorwaarden geacht worden te zijn vervallen, terwijl de resterende bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden in volle geldigheid en werking geacht worden te zullen blijven.

COOKIEBELEID

Om onze websites beter af te kunnen stemmen op uw behoeften en voorkeuren, maakt ParketParquet gebruik van cookies. U heeft de mogelijkheid om de cookies te weigeren. In dat geval maken we u er attent op dat bepaalde onderdelen van onze websites niet naar behoren kunnen functioneren. Het kan ook zijn dat u geen toegang meer zal hebben tot bepaalde diensten die wij op onze website aanbieden. Indien u uw cookie-instellingen niet wijzigt en u opteert om 'verder te gaan', dan gaat parketparquet.be ervan uit dat u onze cookies aanvaardt. Hieronder geven wij u graag meer informatie over cookies aan de hand van een eenvoudige Q&A structuur.

 

WAT IS EEN COOKIE?

Een cookie is een tekstbestand dat in de webbrowser van uw computer of uw mobiel toestel – zoals uw Smartphone, iPhone, iPad en dergelijke – nagelaten wordt door de server van de website die u op dat moment raadpleegt. Een cookie bevat een code die alleen gelezen kan worden door de server die het er geplaatst heeft. De server heeft dus geen toegang tot andere informatie die zich bevindt op uw computer of uw mobiel toestel.

 

HOE IS EEN COOKIE BESTAND OPGEBOUWD?

Een cookiebestand bestaat uit: de naam van de server die het cookie bestand geplaatst heeft er wordt een vervaldatum meegegeven een unieke cijfercode. 

 

WAT IS HET NUT VAN EEN COOKIE?

Aan de hand van cookies zorgen we ervoor dat uw surfervaring als bezoeker op één van onze websites zo optimaal mogelijk ervaren wordt. Dit onder andere om u sneller en makkelijker te laten navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of door het aanpassen van de inhoud van onze site aan uw persoonlijke voorkeuren bvb taalvoorkeur.

 

WAAR KAN IK DEZE COOKIES TERUGVINDEN?

Cookies worden in een afzonderlijke folder van uw browser op uw computer of uw mobiel toestel geplaatst.

 

WAT IS EEN 'SESSION COOKIE'?

Deze cookie heeft als functie om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan onze websites.

 

WAT IS EEN 'PERMANENTE COOKIE'?

Deze cookie heeft als functie om uw browser te herkennen met het oog op herhaalde bezoeken aan onze websites.

 

WELKE COOKIES ZIJN NOODZAKELIJK?

U zal de indruk krijgen dat bepaalde onderdelen van onze websites niet of niet naar behoren functioneren indien u de noodzakelijke cookies uitschakelde. parketparquet.be gebruikt dergelijke cookies bijvoorbeeld bij het invullen van contactformulieren of om mee te kunnen discussiëren op onze blogs. parketparquet.be maakt gebruik van 'noodzakelijke' cookies wanneer u wenst in te loggen op uw persoonlijke account. Aan de hand van deze cookies kunnen wij op een veilige manier uw identiteit controleren om zo toegang te verlenen tot de persoonlijke informatie die u achterliet.

 

WAT ZIJN 'FUNCTIONELE COOKIES'?

Zoals het woord zelf suggereert, zorgen deze cookies voor het optimaal functioneren van onze websites zodat u een zo aangenaam en persoonlijk mogelijk bezoek aan onze websites ervaart. parketparquet.be maakt gebruik van 'Functionele cookies' voor het 'herinneren' van uw persoonlijke voorkeuren en voor het vermijden van eenzelfde communicatie bij herhaalde bezoeken bijvoorbeeld bij het deelnemen aan een actie.

 

WAT ZIJN 'PERFORMANTIE COOKIES'?

parketparquet.be maakt gebruik van 'Performantie cookies' om na te gaan hoe u onze websites gebruikt met het oog op het aanpassen en verbeteren van de inhoud en het gebruiksgemak van onze websites. Zo worden bijvoorbeeld het aantal bezoekers per pagina bijgehouden of de meest voorkomende taal waarin de website bezocht wordt.

 

WAT ZIJN 'THIRD PARTY COOKIES'?

Dat zijn cookies die weggeschreven worden vanuit advertenties die door derden op de websites van parketparquet.be vermeld worden. Dit met als doel om de advertenties en/of de inhoud van de advertenties aan uw persoonlijke voorkeuren aan te kunnen passen. U krijgt deze cookies uitsluitend te zien indien u deze niet uitschakelde. Bij het gebruik van third party cookies beschikt noch parketparquet.be, beschikken noch de adverteerders (derden) over uw persoonlijke gegevens.

 

WAT IS 'EMBEDDED CONTENT'?

parketparquet.be kan op haar websites doorverwijzen naar andere sites via een aanklikbare link. Zo komt u op een website van een andere organisatie terecht. Het kan zijn dat de website naar waar verwezen wordt ook gebruik maakt van cookies. parketparquet.be adviseert u om op dat moment de gebruiksvoorwaarden van de betreffende organisatie te consulteren, vermeld op hun eigen website, om u te informeren omtrent hun privacy en cookie beleid.

 

HOE KAN IK DE COOKIES BEHEREN?

Het beheren van cookies heeft u zelf in de hand. U kan de instellingen van uw browser aanpassen naar uw persoonlijke voorkeuren. U kan steeds zowel reeds geïnstalleerde cookies verwijderen als nieuwe cookies weigeren door uw browserinstellingen aan te passen.

Onderstaande website geeft u een overzicht van de meest gebruikte browsers om u wegwijs te helpen bij het instellen van uw browservoorkeuren: http://www.aboutcookies.org/


Einde van deze gebruiksvoorwaarden. 

Privacy & Cookies: Toegankelijkheidsbeleid
bottom of page